XXXXX Deca - Aikido Dojo Edo

Aikido za decu je prioritet našeg dojoa

Pored same obuke koja obuhvata fizičku kondiciju i agilnost, deca uče važne socijalne veštine kao što su poštovanje, tolerancija i ljubaznost prema drugima. Takođe, decu na treninzima učimo da savladaju konflikt na pozitivan način, kao i da steknu prijatelje i izbegnu neprilike.

4 – 6 godina starosti

Ovde su mališani po prvi put spoznali kratak period odsustva roditelja, i sticali veštinu kako da sami prevazidju, za njih tako tešku situaciju. Stiču poverenje i svoje klupske partnere i instruktore, tako da nam se pruža šansa da istražimo njihove fizičke mogućnosti.

7 – 11 godina starosti

U ovoj grupi tehnički aspekt aikidoa je već izraženiji. Pored razigranih vežbi koordinacije pokreta i razgibavanja, deca uče i složenije aikido tehnike, koje zahtevaju potpunu koncentraciju. U ovoj grupi moguće je i polaganje prvih aikido testova.

11 – 14 godina starosti

Iskustvo pokazuje, da većina dece u ovom uzrastu vole da su fizički aktivna. Kod nas imaju priliku da troše svoju energiju razumno i efikasno, i da kroz čitav niz vežbi za poboljšanje fizičke spremnosti, postignu svoj maksimum, svako prema svojim mogućnostima.