XXXXX Aikido Dojo Edo | Borilačka Veština za decu i odrasle

Morihei Ueshiba

“Put ratnika zasniva se na humanosti, ljubavi, i iskrenosti; suština ratničke smelosti odražava se u istinskoj hrabrosti, mudrosti, ljubavi i prijateljstvu. Naglašavanje fizičkih vidova ratničke veštine je besplodno, jer je moć tela uvek ograničena.”

“Umeće mira počinje sa vama. Radite na sebi i na zadatku koji ste dobili umećem mira. Svako ima duh koji se može usavršiti, telo što se na neki način može uvežbati, pogodan put koji treba slediti. Jedini razlog zbog kojeg ste ovde jeste da spoznate svoju unutrašnju božanstvenost i da ostvarite svoje unutrašnje prosvetljenje. Negujte mir u svom životu i zatim primenite to umeće u kontaktu sa svima koje srećete.”